Copenhagen Music

Vi får musikken til at spille

Om Copenhagen Music

Copenhagen Music er byens store musikforening for orkestre og kor. De over 200 unge fritidsmusikere i foreningen synger og spiller på alt fra sexede saxer til pompøse pauker. Og endnu flere er på vej.

Alle ugens dage er fyldt med øvning, spillejobs og koncerter spredt rundt i byen. Ambitiøse toner, rytmer og stemmer kombineret med sjov og ballade.

Visionen er at skabe et stærkt miljø for byens musikliv. Vores speciale er ensemblemusikken – den del af musiklivet, hvor det ikke bare er 5 mand og en guitar, der mødes i øvekælderen, men derimod de store bands, orkestre og kor, med den fede, fyldige lyd og mange medlemmer. Vores dygtige ensembler består af mellem 10 og 40 musikere.

Vi har den befriende forpligtelse, at vi ikke skal genere et økonomisk afkast – men derimod et socialt, intellektuelt og emotionelt afkast. Det gælder både til vores publikum og medlemmer.

Vi giver plads til både det seriøse og det sjove.

Visioner for Copenhagen Music

København rummer mange, dygtige musikensembler. Men mens musikken som regel kører upåklageligt, er der tit bøvl med at udvikle og administrere ensemblet. Det vil Copenhagen Music lave om på, så København kan få det bedst mulige miljø for frivillig musik.

Samtidigt fungerer Copenhagen Music som en interesseorganisation for fritidsmusikerne, der her får en stærk, samlet stemme. Dermed får vi sammen mest muligt ud af den hjælp, som for eksempel Københavns Kommune kan tilbyde.

Mere formelt er visionen for Copenhagen Music udtrykt sådan her i foreningens vedtægter:

Foreningens formål er:

at fremme vilkår og udfoldelsesmuligheder for frivillige udøvere af musik.

Dette gøres ved hjælp af:

  • drift af større, musikalske ensembler
  • at formidle indtryk og inspiration til den etablerede musikverden.
  • at formidle samspilsmuligheder (koncerter, festivals m.m.)
  • at varetage foreningens interesser overfor offentlige myndigheder m.fl. (offentlige forhold, tilskud, sponsering m.m.)
  • at optræde med musikken som udgangspunkt
  • at blive et lokalt, folkeligt islæt til gavn for borgere i Københavns Kommune.

Hvad kan Copenhagen Music tilbyde mit ensemble?

I Copenhagen Music hjælper vi hinanden med at få mest muligt ud af livet som fritidsmusiker. Det skal ikke være en sur pligt at være formand eller kasserer i en musikforening, men et spændende ansvar, hvor arbejdet fører til store, fælles oplevelser for medlemmerne og publikum.

For os er strategi og udvikling ikke et punkt på dagsordenen under ‘Eventuelt’, men det helt centrale, som vi tager os tid til at arbejde seriøst og professionelt med.

Vi tilbyder kurser, sparring og sociale rammer for at møde ligesindede, der sidder med præcist de samme udfordringer. Ved at dele erfaringer, skal vi ikke alle sammen opfinde den dybe tallerken gang på gang.

Men Copenhagen Music stiller også krav til ensembler, som gerne vil være med.

  • Vi spiller for et publikum – ikke bare for os selv
  • Vi skaber en stærk identitet for vores medlemmer
  • Vi vil de store oplevelser og er klar til at tage chancer
  • Vi vil vores medlemmer den bedste service

Kan I sige ja til alle fire punkter – og er I klar til at lade handling følge ord – så er det måske noget for jer at blive en del af Copenhagen Music.

Vedtægter og ledelse

Download vedtægter som PDF

Ledelsesgruppen

Julius Andersens Vej 9, 2450 København SV